Gezondheidsconsult

Mia Van Cotthem

Bioresonantie met Indigo

Gepost op 27 jan 2013 Reacties staat uit voor Bioresonantie met Indigo

Door te werken op onze energetische velden, geeft de Quantum-therapie ons een compleet overzicht van de verschillende facetten van onze gezondheid. Deze energetische velden zijn de weergave van de scheikundige en fysische functies van ons lichaam. De Indigo kan een onevenwicht en/of blokkade in deze energetische velden detecteren en opnieuw in balans brengen zodat het zelfherstellend vermogen van ons lichaam geoptimaliseerd wordt en de scheikunde van het lichaam zichzelf begint te herstellen. Deze vorm van therapie richt zich tot allen die zich in topconditie – fysisch, emotioneel, mentaal, spritueel – willen voelen!
Om een algemeen beeld te krijgen van je gezondheidstoestand en je gevoeligheden waar je best aandacht aan besteedt, is een meting met Indigo ideaal. Het maakt je bewuster, leert je omgaan met stress, en geeft je de kans om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen welzijn.
Een meting met Indigo is geen diagnose. Als blijkt uit de metingen dat er iets ergs aan de hand is, wordt er uiteraard doorverwezen naar een arts. Ook dan kan de Indigo ondersteunend blijven werken. De werking van Indigo interfereert niet met de behandelingen van de reguliere geneeskunde.

 

Het Indigo-apparaat


Het Indigo-toestel, waarmee gewerkt wordt, is een hoog gesofisticeerd biofeedbackapparaat dat ontworpen is op basis van de principes uit de quantumfysica en nog meer specifiek de principes van bioresonantie.


Enkele vragen


Aan welke frequentie moet ik mijn afspraken nemen?

Wekelijkse of 2-wekelijkse sessies worden bij aanvang aangeraden. In ernstige gevallen mogen we gaan tot twee keer in de week. Daarna volstaat één sessie per maand of naargelang de behoefte. De hulpvrager wordt aangeraden “te luisteren naar zijn lichaam”!

Hoe zou ik me moeten voelen na een sessie?

In sommige gevallen kan de klant zich ellendig voelen omdat zijn lichaam de zuiveringsfase is begonnen en het zijn energie gebruikt ten einde de weefsels te herstellen. De volgende dagen zal diezelfde persoon een energetische heropleving hebben zoals hij in het verleden nooit gekend heeft. In vele gevallen kan de persoon zich onmiddellijk opgelucht voelen en beschikken over een helderheid van geest die nog verscheidene dagen na de sessie zal aanhouden.

Mogen de kinderen genieten van de Indigo?

Indigo is een uitzonderlijk instrument om kinderen te behandelen die nog niet in staat zijn om hun gevoelens en gewaarwordingen te uiten. Een Indigo-sessie kan bepaalde problemen als bv. een voedingsintollerantie of andere verstoringen aan het licht brengen die zelfs de oorzaak kunnen zijn van leer en /of gedragsstoornissen.