Gezondheidsconsult

Mia Van Cotthem

Gezondheidsconsult

U bent op zoek naar professionele hulp bij een probleem (fysisch, emotioneel, psychisch) waarvoor U niet direct zelf een oplossing vindt? U wil preventief uw gezondheid en vitaliteit ondersteunen door een aangepaste behandeling en/of advies, een gezondheidsconsult? Dan is een gezondheidsconsult bij Mia Van Cotthem dé oplossing!
 
Ieder mens is uniek en vraagt een op hem/haar afgestemde behandeling, waarin hij of zij als persoon in zijn totaliteit benaderd wordt.
Meer dan 30 jaar ervaring als psychologe, en een volwaardige opleiding in natuurgeneeswijze, vormen een stevige professionele basis om vanuit een holistische visie mensen te begeleiden bij het terugvinden of behouden van hun kracht en zelfherstellend vermogen.
 
Mia Van Cotthem richt zich tot kinderen en volwassenen met emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, stress, depressie, psycho-somatische klachten, overgewicht.

Bioresonantie met Indigo

Door te werken op onze energetische velden, geeft de Quantum-therapie ons een compleet overzicht van de verschillende facetten van onze gezondheid. Deze energetische velden zijn de weergave van de scheikundige en fysische functies van ons lichaam. De Indigo kan een onevenwicht en/of blokkade in deze energetische velden detecteren en opnieuw in balans brengen zodat het zelfherstellend vermogen van ons lichaam geoptimaliseerd wordt en de scheikunde van het lichaam zichzelf begint te herstellen. Deze vorm van therapie richt zich tot allen die zich in topconditie – fysisch, emotioneel, mentaal, spritueel – willen voelen!
Om een algemeen beeld te krijgen van je gezondheidstoestand en je gevoeligheden waar je best aandacht aan besteedt, is een meting met Indigo ideaal. Het maakt je bewuster, leert je omgaan met stress, en geeft je de kans om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen welzijn.
Een meting met Indigo is geen diagnose. Als blijkt uit de metingen dat er iets ergs aan de hand is, wordt er uiteraard doorverwezen naar een arts. Ook dan kan de Indigo ondersteunend blijven werken. De werking van Indigo interfereert niet met de behandelingen van de reguliere geneeskunde.

 

Het Indigo-apparaat


Het Indigo-toestel, waarmee gewerkt wordt, is een hoog gesofisticeerd biofeedbackapparaat dat ontworpen is op basis van de principes uit de quantumfysica en nog meer specifiek de principes van bioresonantie.


Enkele vragen


Aan welke frequentie moet ik mijn afspraken nemen?

Wekelijkse of 2-wekelijkse sessies worden bij aanvang aangeraden. In ernstige gevallen mogen we gaan tot twee keer in de week. Daarna volstaat één sessie per maand of naargelang de behoefte. De hulpvrager wordt aangeraden “te luisteren naar zijn lichaam”!

Hoe zou ik me moeten voelen na een sessie?

In sommige gevallen kan de klant zich ellendig voelen omdat zijn lichaam de zuiveringsfase is begonnen en het zijn energie gebruikt ten einde de weefsels te herstellen. De volgende dagen zal diezelfde persoon een energetische heropleving hebben zoals hij in het verleden nooit gekend heeft. In vele gevallen kan de persoon zich onmiddellijk opgelucht voelen en beschikken over een helderheid van geest die nog verscheidene dagen na de sessie zal aanhouden.

Mogen de kinderen genieten van de Indigo?

Indigo is een uitzonderlijk instrument om kinderen te behandelen die nog niet in staat zijn om hun gevoelens en gewaarwordingen te uiten. Een Indigo-sessie kan bepaalde problemen als bv. een voedingsintollerantie of andere verstoringen aan het licht brengen die zelfs de oorzaak kunnen zijn van leer en /of gedragsstoornissen.

Psychotherapie

Psychotherapie is een methode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Problemen ontstaan vaak uit een negatieve perceptie van het leven en kunnen zich uiten in de vorm van stress, angsten, depressie, burn-out, minderwaardigheidsgevoelens, verslaving, psycho-somatische klachten,…
De psychotherapie bestaat uit gesprekken met een deskundig hulpverlener. Een goede psychotherapeut zal zijn cliënt respectvol benaderen en niet veroordelen. Hij zal trachten zich zo veel mogelijk in te leven en als persoon zo echt en eerlijk mogelijk aanwezig te zijn.
Hij of zij lost geen problemen op, maar zal als vertrouwenspersoon helpen met het verwerken en/of herkaderen van problemen, hij of zij zal structuur bieden, confronteren op het juiste moment, stimuleren om moeilijke situaties anders aan te pakken. Hij zal steunen en coachen bij de doelstellingen die je voor jezelf hebt gesteld.
Vanuit een holistische visie is het evident dat in psychisch moeilijke tijden ook veel aandacht geschonken wordt aan het fysieke: een goede voeding, voldoende ontspanning en beweging, een goede nachtrust.

Natuurgeneeswijze

De mens is een natuurlijk wezen, verbonden met de natuur en onderworpen aan de natuurwetten. In de natuurgeneeswijze of naturopathie gaat men ervan uit dat ieder mens beschikt over een zelfgenezend mechanisme. Dit zelfgenezend vermogen op natuurlijke wijze of met natuurlijke middelen ondersteunen, vormt de voornaamste doelstelling van de natuurgeneeswijze.
De natuurgeneeswijze behandelt de zieke, niet de ziekte. De mens wordt in zijn totaliteit benaderd: elke vorm van niet in evenwicht zijn heeft zowel een lichamelijk als een geestelijk aspect. De natuurgeneeswijze heeft ook een educatief aspect: de patiënt wordt actief betrokken bij het genezingsproces.
Hij leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen psychische en fysische gezondheid. Hij zal leren dat zijn gezondheid alleen door een evenwichtige voeding en een natuurlijke levenswijze in stand wordt gehouden. Op deze manier is de natuurgeneeswijze vooral ook preventief zeer waardevol.
De natuuurgeneeswijze is niet van toepassing in geval van levensbedreigende ziekten, noch wanneer er geneeskunde van de eerste lijn aan te pas komt, zoals bij ongevallen, vergiftiging, brandwonden,… Natuurgeneeswijze en reguliere geneeskunde zijn beide even waardevol, hebben beide een eigen werkgebied waar ze best tot hun recht komen. Ze zijn complementair.

 

Voeding


Een groot deel van onze bevolking, zelfs onze jeugd, is te zwaar, voelt zich moe en depressief. Wij dragen geen zorg meer voor onze voeding; rap een snelle hap – veel te vet, te zout of te zoet. Fruit en groenten ontbreken vaak op het menu. Om ons lichaam dag na dag op te bouwen en te regenereren, hebben we dagelijks voeding nodig van hoogstaande kwaliteit. Meer specifieke aandoeningen, zoals maag- en darmklachten, lever- en galaandoeningen, hart- en vaatproblemen, reuma,… vragen om meer nauwkeurig en individueel advies.

Gezonde voeding bepaalt hoe we functioneren, hoe we ons voelen en hoe we eruit zien. Maar er is meer. Hoe we onszelf voeden staat in nauw verband met hoe we over onszelf denken. Alles begint met een gevoel van eigenwaarde. Wie van zichzelf houdt, maakt gezonde voedingskeuzes. Voeding beperkt zich niet alleen tot eten. Voeding is ook informatie die we binnen krijgen (TV, internet, boeken,…), gedachten, overtuigingen, menselijke contacten… Ook stilte en alleen zijn kan voeding voor ons betekenen. Het komt erop aan in dit alles juist te kiezen en goede beslissingen te nemen. Een gezonde voeding en een gezonde levenswijze beloont ons met meer energie en vitaliteit, emotionele stabiliteit, innerlijke rust, een heldere geest, meer weerstand, minder kans op welvaartsziekten, een mooiere huid, meer uitstraling!

 

Bachbloesems

Bachbloesems zijn extracten van bloesems die positief inwerken op storende emoties, zoals angst, onzekerheid, moedeloosheid, eenzaamheid, overgevoeligheid, overbezorgdheid, onvoldoende interesse voor het leven.

Dr. Edward Bach (1886-1936) ontdekte deze ‘geneeswijze’ begin vorige eeuw. Hij was een Engelse arts, bacterioloog en immunoloog. Hij was een zeer gevoelig en intuïtieve man met een eigen filosofie: “‘Zolang de Ziel, het Lichaam en de Geest in harmonie zijn, zijn we immuun voor ziekte”.
De Bachbloesemremedie is zijn levenswerk geworden. Hij bestudeerde 38 vormen van gedrag en emoties die ons uit balans kunnen brengen, en vond in de natuur bloesems die gunstig kunnen inwerken op deze storende emoties.

Bachbloesems hebben dus de eigenschap om op een zachte en subtiele manier negatieve emoties om te buigen in hun positieve pool. Zo zal iemand met faalangst bij het innemen van een bepaalde bloesem terug in zichzelf geloven en met meer zelfvertrouwen de zaken aanpakken. Iemand die angstig is zal meer moed en dapperheid ontwikkelen. Een dagdromertje dat vlucht in een fantasiewereld, zal zijn fantasie en creativiteit gaan gebruiken om werkelijk iets te doen in het hier en nu….

Niet alleen gevoelens maar ook manieren van ‘in het leven staan’ kunnen positief beïnvloed worden door Bachbloesems. Zo kan iemand die voortdurend kritiek geeft, verdraagzamer worden en minder snel oordelen. Bachbloesems hebben dus een heel breed toepassingsgebied.

Er zijn 38 verschillende Bachbloesems die elk op een specifieke emotie werkzaam zijn. Naargelang de problematiek kunnen 6 à 7 bloesems gecombineerd worden. De Bachbloesems kunnen zowel door kinderen als door volwassenen genomen worden. Zij zijn veilig, onschadelijk, werken niet verslavend en geven geen bijwerkingen. Zij kunnen gebruikt worden in combinatie met andere medicatie zonder de werking hiervan te belemmeren. Zij werken op energetisch niveau en kunnen naar behoefte worden ingenomen.

 

Manuele therapie

Ontspannende massage

Massage biedt een moment van rust en aandacht voor jezelf. Door je bewust te worden van wat je in je lichaam voelt, kunnen spanningen en stress verminderen. Je voelt je lichter, blijer en energieker. Massage helpt lichaam en geest ontspannen. Het is misschien wel de oudste vorm van genezen!

Reflexologie

Alle organen en lichaamsdelen staan in verbinding met andere plaatsen op het lichaam, waaronder de voeten, de handen, de rug, de oren. Deze plaatsen worden reflexzones genoemd. Het masseren van deze zones kan energieblokkades opheffen, het zelfgenezend mechanisme stimuleren, de immuniteit verhogen en op die manier de gezondheid en het welbevinden herstellen.

Podosegmenale reflexologie (PSR)

Podosegmentale reflexologie is een massage van de voeten. Het is een totale behandeling, omdat het hele organisme gestimuleerd en het energetisch evenwicht hersteld wordt. Het is één van de krachtigste therapieën om stress en spanning te bestrijden, omdat massage van bepaalde delen van de voet invloed heeft op het harmoniseren van het autonome zenuwstelsel, het in evenwicht brengen van het para – en orthosympatisch zenuwstelsel. De werking is genezingsbevorderend, ontspannend en vitaliserend. Naast het afvoeren van afvalstoffen worden er ook emoties verwerkt en geestelijke spanning losgelaten.

 

Kruiden


Eeuwenlang is bekend dat planten en kruiden een geneeskrachtige werking hebben. Het gebruik van kruiden en planten ligt aan de basis van onze geneeskunde, en kan als voorloper van de huidige farmacologie gezien worden. Binnen de complementaire gezondheidszorg kunnen kruiden op verschillende manieren ondersteunend gebruikt worden. Vooral het gebruik van kruidenthee is niet weg te denken in een praktijk voor gezondheidszorg. Ook tincturen en essentiële oliën kunnen de cliënt een eind op weg helpen bij het verwerven en het behoud van een goede gezondheid.

 

Honoraria

Consult

€ 50.00 / uur

  • standaard

Indigo

€ 75.00 / consult

  • 1ste consult

Indigo

€ 50.00 / consult

  • opvolgsessie

Kinderen

50% reductie

  • kinderen < 12 jaar

Contact

Contacteer Mia Van Cotthem

0485 65 63 29

eb.tlusnocsdiehdnozeg@ofni

Tulpenlaan 10, 2980 Halle-Zoersel, België